با کارخانه نوآوری ژوپیرس
 • اعتماد
 • مهارت
 • موفقیت
 • دیده شدن
رو تجربه کن!

کارخانه‌های نوآوری بازیگران جدید اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی هستند که مفهوم نوینی را از هم‌افزآیی برای فعالان زیست بوم نوآوری با خود همراه می آورند.کارخانه‌های نوآوری محل تجمع شرکتهای نوپا یا همان استارتاپ ها هستند و خدمات مورد نیاز و مرتبط با آنها نیز بصورت متمرکز در کنار آنها فراهم می‌شود. قرار است در محیط کارخانه‌ها نوآوری بجوشد و راهکارهای جدید برای حل مسائل موجود ارائه شود.

برای ارسال پیامک اعتبارسنجی با سرعت بالا برای داخل و خارج از کشور می‌توانید از پنل های پیامکی ما استفاده نمایید.

پنل های پیامکی آلاء

پکیج های مدیریت پیج اینستاگرام تیم ژوپیرس:

بسته برنزی
1.000.000 تومان
 • پست (3 روز یکبار) 10
 • استوری از محصولات و محتوا مرتبط 10
 • برنامه ریزی و تدوین تقویم محتوایی ✔️
 • دیزای و طراحی تمپلیت گرافیکی✔️
 • ویرایش تصاویر مشتری ✔️
 • کپشن اختصاصی ✔️
 • جذب ارگانیک فالور پر بازد و هدفمند ✔️
 • هشتگ گذاری هدفمند و پر بازده ✔️
 • بهین سازی بیو و پروایل پیج✔️
 • گزارش ماهیانه ✔️
 • ادمین اختاصی✔️
بسته نقره ای
1.650.000هزار تومان
 • پست 15
 • استوری از محصولات و محتوا مرتبط 30
 • برنامه ریزی و تدوین تقویم محتوایی ✔️
 • هدف گذاری و ارائه استراتژی ✔️
 • ویرایش تصاویر و دیزاین و طراحی تمپلیت گرافیکی ✔️
 • کپشن اختصاصی و جذب ارگانیک فالور پر بازد و هدفمند ✔️
 • هشتگ گذاری هفمند و پر بازده ✔️
 • بهین سازی بیو و پروفایل پیج✔️
 • گزارش ماهیانه و ادمین اختصاصی✔️
 • ایجاد تعامل با مخاطبین و افزایش اینگیجمنت ✔️
 • تولید محتوا مربوط و یونیک (پست و کپشن) 5
 • پاسخ به کامنت✔️
بسته طلایی
2.640.000 تومان
 • پست روزانه 25
 • استوری از محصولات و محتوا مرتبط 60
 • ادیت کلیپ و ویدئو و ابرگذاری در پست✔️
 • ویراش تصاویر و دیزاین و طراحی تمپلیت گرافیکی ✔️
 • کپشن اختصاصی و جذب ارگانیک و هدفمند فالور✔️
 • هشتگ گذاری هدفمند و پر بازده ✔️
 • بهینه سازی بیو و پروفایل پیج✔️
 • گزارش ماهیانه و ادمین اختصاصی✔️
 • ایجاد تعامل با مخاطبین و تبادل ببا پیج های مرتبط ✔️
 • تولید محتوا مربوط و یونیک (پست و کشن ) 6
 • پاسخ به کامنت و دایرکت در صورت امکان ✔️
بسته ویژه
3.850.000تومان
 • پست روزانه 25
 • استوری از محصولات و محتوا مرتبط 90
 • ادیت کلیپ و ویدئو و بارگذاری در پست ✔️
 • ویرایش تصاویر و دیزاین و طراحی تمپلیت گرافیکی ✔️
 • کپشن اختصاصی و جذب ارگانیک فالور پر بازد و هدفمند ✔️
 • هشتگ گذاری هدفمند و پر بازده ✔️
 • بهینه سازی بیو و پروفایل پیج✔️
 • گزارش ماهیانه و ادمین اختصاصی✔️
 • ایجاد تعامل با مخاطبین و تبادل با پیج های مرتبط✔️
 • تولید محتوا مربوط و یونیک (پست وکپشن) ✔️
 • پاسخ به کامنت و دایرکت د صورت امکان ✔️
 • ارائه مشاوره و پلن تبلیغات گسترده ✔️
 • تولید محتوا مربوط و یونیک (پست و کپشن) 5
 • پاسخ به کامنت و دایرکت در صورت امکان ✔️
 • طراحی و ساخت تیزر موشن گرافیک ✔️
 • ارائه مشاوره و پلن تبلیغات گسترده ✔️
فهرست